Baggrund

Inklusionspanelet er et forskningsprojekt om inklusion af elever med særlige behov i almindelige klasser i folkeskolen. Forskningsprojektet skal lave et ”panel” af 9300 elever i 5. og 7. klasse fordelt over hele Danmark – i alt 430 skoleklasser. Projektet fokuserer på at undersøge eleverne og deres klassekammeraters oplevelser af inklusion.

Derudover skal forskningsprojektet undersøge effekten af to indsatser, som i andre lande har vist sig at styrke inklusionen af elever med særlige behov.

Inklusionspanelet skal give viden om inklusion af elever med særlige behov. Udover at høre eleverne og deres klassekammeraters egne stemmer, skal forskningsprojektet undersøge, hvordan elever udvikler sig i et inkluderende læringsmiljø.

Viden fra projektet skal understøtte den omstilling til øget inklusion, som kommuner og skoler skal gennemgå i forlængelse af skolereformen. På den måde skal viden fra projektet komme alle fagpersoner i og omkring folkeskolen til gavn.

Fhv. Undervisningsminister Christine Antorini om panelets formål
Professor Anders Holm om Inklusionspanelet
Professor Niels Egelund om Inklusionspanelet

Søg på inklusionspanelet.sfi.dk