For deltagere

Her finder du dokumenter for deltagende skoler oh en oversigt over, hvad det sker i Inklusionspanelet:

Hent dokumentet med tidsplanen her (pdf)

Præsentationer fra Kick off-konference
Her kan du finde præsentationer fra konferencerne den 1. og 2. oktober i København og Aarhus:
- Introduktion til Inklusionspanelet v/Beatrice S. Rangvid (pdf)
- Skolernes opgaver ved dataindsamling v/Mette Lausten (pdf)
- Hvad siger den internationale forskning om inklusion og hvad har 12 kommuner foreløbig gjort? v/Niels Egelund og Camilla B. Dyssegaard

Hvad skal vi egentlig?
I dette dokument finder du en beskrivelse af, hvilke opgaver og aktivtiteter, de deltagende skoler skal være med i. Du kan bl.a. læse, at alle elever, lærere og skoleledere skal besvare spørgeskemaer i løbet af undersøgelsen, at omkring en fjerdedel af skolerne skal lave koncentrationstest med eleverne, og lærerne på et mindre antal udvalgte skoler vil modtage opkvalificerings- og mestringsforløb. Læs mere i dokumentet her (pdf). 

Søg på inklusionspanelet.sfi.dk