Hvem står bag

Undersøgelsen er finansieret af Undervisningsministeriet. Inklusionspanelet er en del af en række intitiativer, ministeriet har sat i gang for at forbedre inklusionen af elever med særlige behov i folkeskolen. Inklusionspanelet hører under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning.

Søg på inklusionspanelet.sfi.dk